Giải pháp công nghệ

Hệ thống cân xe tự động

Hệ thống cân xe tự động

Hệ thống cân xe tự động ( AWT) sử dụng các bộ điều khiển  BAYKON AWT được thiết kế cho hoạt động cân xe tải tự động mà không cần nhà điều hành. Nó cho ...

Xem thêm
Scroll Up